Các nhà phát triển Ethereum 2.0 sẽ chạy thêm một testnet khác

Các nhà phát triển Ethereum 2.0 sẽ chạy thêm một testnet khác “Zinken” trong những ngày tới vì testnet Spadina không diễn ra đủ suôn sẻ.

eth 2 0 1024x576 1

Danny Ryan, một nhà phát triển cốt lõi của Ethereum, cho biết testnet Spadina đã phải chờ đợi khá lâu để đến chặn cuối cùng và dường như không có nhiều clients, cũng như ít bên tham gia các node để xác thực giao dịch trên Ethereum 2.0. Để giải quyết những vấn đề này, đội ngũ phát triển Ethereum sẽ tổ chức-ít nhất- một thử nghiệm nữa – có tên là Zinken, trước genesis.

Prysmatic Labs, một trong những client của Ethereum 2.0, cho biết các vấn đề với Spadina testnet đã mang lại “cái nhìn không tích cực” cho kế hoạch tiếp theo. Tuy nhiên, đây không phải là một lỗi nghiêm trọng, hay lỗi đồng thuận, vấn đề chỉ nằm ở các thông số cấu hình và chúng có thể được chỉnh sửa bằng một bản phát hành khác.

Testnet Zinken dự kiến sẽ được khởi chạy trong một tuần rưỡi tới.