Chính thức: Sẽ không có hard fork Constantinople Ethereum nào trong năm 2018!

H%C6%A1n 6 ty%CC%89 USD kh%C3%B4%CC%81i l%C6%B0%C6%A1%CC%A3ng giao di%CC%A3ch 24h cu%CC%89a 100 sa%CC%80n top %C4%91%C3%A2%CC%80u th%C3%AA%CC%81 gi%C6%A1%CC%81i la%CC%80... gia%CC%89 4 Hard fork Ethereum, Constantinople, sẽ bị trì hoãn cho đến đầu năm 2019, theo như các nhà phát triển xác nhận trong một cuộc họp ngày 19.10.2018. Như vậy, từ bây giờ cho đế n cuối năm 2018, sẽ không có hard fork Constantinople Ethereum nào xuất hiện cả.


Hoãn, cái gì cũng hoãn

Ban đầu, hard fork được dự tính kích hoạt vào tháng 11.2018, tuy nhiên sau đó các nhà phát triển đã tuyên bố trì hoãn khi phát hiện một số lỗi trong code trên testnet.

-> Xem thêm: Hard fork Constantinople sẽ trì hoãn quá trình thử nghiệm cho đến ngày này!

Hiện tại, các nhà phát triển đã dời hard fork đến cuối tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2019 và khẳng định, nếu tiến hành cập nhật network vào tháng tới sẽ là quyết định không khôn ngoan.

Đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp trực tiếp, nhà phát triển Afri Schoeden nhận xét:

“Tôi có cảm giác chúng tôi đang cố gắng để tiến hành mọi thứ trong gấp gáp. Tôi sẽ dừng lại, chúng ta nên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Ch%C3%ADnh th%E1%BB%A9c S%E1%BA%BD kh%C3%B4ng c%C3%B3 hard fork Constantinople Ethereum n%C3%A0o trong n%C4%83m 2018
Nhà phát triển Afri Schoeden trong cuộc họp trực tiếp.

Hard fork này có gì mới?

Constantinople có 5 thay đổi không tương thích ngược với network từ việc tối ưu hóa minor code đến các thay đổi gây tranh cãi nhiều hơn như giảm thiểu số lượng ETH mới được tạo ra từ mỗi block giao dịch.

Ngoài ra, trong thời gian trì hoãn, các nhà phát triển cũng có thể tiến hành thử nghiệm một số thay đổi khác.

-> Xem thêm: Do vấn đề đồng thuận, hard fork Constantinople Ethereum có thể không xảy ra

Martin Holste Swende, lãnh đạo an ninh tại Ethereum Foundation, cho biết:

“Chúng tôi sẽ có thể có thời gian để biên soạn code cho một đề xuất khác, được đặt tên là “ProgPow” vào Constantinople.”

Được biết, đề xuất ProgPow nhằm mục đích củng cố sức đề kháng của Ethereum cho các thiết bị hardware khai thác chuyên sâu.

Swende nói:

“Nếu chúng ta quyết định tiến hành Constantinople vào tháng sau, không dời đến tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2019, có lẽ tôi sẽ cố hết sức đẩy ProgPoW vào Constantinople.”

Nếu không thể giải quyết vấn đề đồng thuận, sẽ không có hard fork Constantinople Ethereum nào trong năm 2018
Hard fork Constantinople Ethereum lại bị trì hoãn.

Mặt khác, Hudson Jameson, nhân viên truyền thông Ethereum Foundation, cho biết:

“Các nhà phát triển có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị network cho mainnet – hoặc phát hành Blockchain trực tiếp của Constantinople.”