Do vấn đề đồng thuận, hard fork Constantinople Ethereum có thể không xảy ra

 Trong tiến trình thử nghiệm hard fork Constaninople, một vấn đề liên quan đến tính đồng thuận đã xảy ra, khiến testnet mang tên Ropsten của Ethereum dường như đã gặp sự cố và không thể thực hiện hard fork như đã định.

Theo báo cáo của nhiều nhà phát triển Ethereum, bản fork đáng lẽ phải hoạt động trên tetsnet Ropsten vào ngày 13.10.2018 tại block 4.230.000; tuy nhiên, theo một số nguồn tin, testnet dường như đã bị “đứng hình” tại block 4.299.999 vào khoảng 11 giờ đêm ngày 13.10.2018.


Testnet Ropsten hiện không thể sử dụng

Vào 00:30 sáng ngày 14.10.2018, block số 4.230.000 cuối cùng cũng được khai thác, nhưng trong đó lại không hề có bất kì giao dịch nào. Tình trạng này tiếp tục diễn ra đối với một loạt các block tiếp theo, đồng nghĩa với việc Constantinople đã có lần lên testnet thất bại.

N%E1%BA%BFu kh%C3%B4ng th%E1%BB%83 gi%E1%BA%A3i quy%E1%BA%BFt v%E1%BA%A5n %C4%91%E1%BB%81 %C4%91%E1%BB%93ng thu%E1%BA%ADn s%E1%BA%BD kh%C3%B4ng c%C3%B3 hard fork Constantinople Ethereum n%C3%A0o trong n%C4%83m 2018 1
Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa các block trước và sau 4.230.000: thời gian sinh block không bị trì hoãn và trong block vẫn có ghi nhận giao dịch.

Infura, công ty cơ sở hạ tầng Blockchain Ethereum, cũng đã lên tiếng khuyên các nhà phát triển nên sử dụng testnet (mạng thử nghiệm) khác trong khi cộng đồng nhà phát triển Ethereum đang “điều tra” vấn đề này.

Cụ thể bài đăng của ông như sau:

“Bởi vì vấn đề đồng thuận với bản fork Constantinople, Ropsten hiện không thể sử dụng được. Cộng đồng nhà phát triển Ethereum đang điều tra. Cho đến khi có thông báo mới hơn, xin vui lòng sử dụng một trong những tetsnet Ethereum khác.”

Nếu không thể giải quyết vấn đề đồng thuận, sẽ không có hard fork Constantinople Ethereum nào trong năm 2018
Ảnh minh họa.

Hard fork Constaninople rất có thể sẽ không được thực hiện

Tuy nhiên, sau tiến trình điều tra, các nhà phát triển phát hiện ra sự cố bắt nguồn từ “vấn đề đồng thuận về Ropsten”. Chưa biết sự cố này có thể sửa chữa hay không nhưng nhà phát triển Ethereum, Afri Schoedon, đã chia sẻ:

“Không có Constantinople nào vào năm 2018 đâu. Chúng tôi phải điều tra.”

Không chỉ Schoedon mà các nhà phát triển nòng cốt của Ethereum cũng đồng ý với quan điểm không thể kích hoạt Constantinople trong năm nay nếu có bất kỳ vấn đề lớn nào xảy ra trên Ropsten.