Ethereum Metropolis bắt đầu thử nghiệm trên Testnet

Testnet sẽ được triển khai vào ngày 18 tháng 9. Byzantium là bước đầu tiên trong giai đoạn cập nhật ‘Metropolis’, theo sau là ‘Constantinople’.

maxresdefault 1

Việc phát hành bản nâng cấp mạng sẽ được đưa ra vào đầu tháng 10, tùy thuộc vào thời gian thử nghiệm và bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh trong thời gian đó. Các nhà quan sát đã dự đoán rằng Metropolis có thể sẽ được nâng cấp vào đầu tháng này, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải xem xét và phát triển cho đến cuối mùa thu năm nay.

Theo nhà phát triển Hudson Jameson, quản lý phát hành không chính thức cho Metropolis, cho biết:

“Tất cả các phương tiện truyền thông về tiền kỹ thuật số liên tục thông báo về bản cập nhật vào tháng 9. Điều này hoàn toàn thiếu căn cứ. Nếu không xảy ra trục trặc khi thử nghiệm với Testnet thì Metropolis sẽ có diện mạo mới vào ngày 09 tháng 10.

Vitalik Buterin dự đoán giai đoạn thử nghiệm Byzantium sẽ kéo dài từ ba đến bốn tuần. Nhà phát triển Péter Szilágyi mong mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ bởi “nếu mắc lỗi trong hệ thống thì mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng và phá vỡ.”

Vitalik DAO

Video đề xuất: “Việc kêu gọi vốn, phát hành, mua bán bằng tiền điện tử tại Việt Nam là bất hợp pháp tại Việt Nam” 

(Nguồn: coindesk)