Ethereum thiết lập thông lượng mới, mức phí ổn định

Vào ngày 10.9, mạng lưới Ethereum đã lập một bản ghi dữ liệu mới, xử lý hơn 500.000 giao dịch trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Với tất cả sự chú ý đang tập trung vào Bitcoin, lệnh cấm ICO của Trung Quốc và các vụ kiện tụng của Ripple, Ethereum lặng lẽ tiếp tục phát triển với số lượng người dùng và sức mạnh tính toán.

Transaction Fees02

Lệ phí không thay đổi

Mặc dù việc sử dụng mạng lưới đã tăng lên theo cấp số nhân, tuy nhiên phí giao dịch vẫn giữ nguyên. Hầu hết các giao dịch có thể được hoàn thành trong khoảng 0.70 USD, ít hơn nhiều so với các khoản phí trên nhiều mạng lưới khác. Các giao dịch dường như chảy ra từ việc mining, giao dịch hối đoái, và từ các dự án đầu tư thanh toán ICO.

Mạng lưới Ethereum có thể sẽ tiếp tục gia tăng về khối lượng vì hardfork Metropolis sẽ xuất hiện trực tuyến trong vài tháng tới. Nửa đầu của đợt hardfork, Byzantium, dự kiến sẽ được đưa lên từ ngày 18.9.

Trong khi khối lượng ngày càng tăng lên đang khuyến khích các nhà đầu tư Ethereum, họ chỉ ra rằng, Blockchain phải triển khai các giải pháp nhân rộng trong tương lai gần. Khi thông lượng tiếp tục tăng, các giải pháp nhân rộng sẽ ngày càng trở nên quan trọng để duy trì dịch vụ cho người sử dụng.

Video đề xuất:  Ethereum là gì ?

Xem thêm:

cointelegraph – 11.9.2017