Hơn 80% tổng nguồn cung Ethereum đang nằm trong tay 7.572 cá voi

 Hơn 80% tổng nguồn cung ETH đang được nắm giữ bởi các địa chỉ ví có số dư cao hơn 1.000 ETH.


Lượng cá voi giữ ETH đang ngày một tăng

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu tài sản số hóa Delphi Digital vào ngày 07.03.2019, hơn 80% tổng nguồn cung Ethereum (ETH) lưu hành được nắm giữ bởi 7.572 ví cá voi.

Hay nói chính xác hơn, như tiendientu.org được biết, dữ liệu trong báo cáo chỉ ra hơn 80% tổng cung ETH được giữ bởi các địa chỉ có số dư cao hơn 1.000 ETH và số lượng địa chỉ như vậy được thống kê lên tới 7.572 ví.

Trong đó, có 6.490 địa chỉ ví ETH giữ từ 1.000 ETH đến 10.000 ETH, 923 trong số đó giữ từ 10.000 ETH đến 100.000 ETH, 155 giữ từ 100.000 ETH đến 1.000.000 ETH và chỉ có 4 ví giữ từ 1.000.000 ETH đến 10.000.000 ETH.

tiendientu org network ethereum classic noi con dien4 1
Hơn 80% tổng nguồn cung Ethereum đang nằm trong tay 7.572 cá voi.

Ngoài thống kê đó, Delphi Digital còn chỉ ra giá ETH trung bình đã giảm khoảng 19% sau năm lần hard fork và bắt đầu giảm trong 30 ngày sau đó.

2.3 triệu ETH chứa trong các dApp

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tính đến ngày 03.03.2019, đã có hơn 2.3 triệu Ethereum (khoảng 2% tổng nguồn cung) có mặt trong các ứng dụng tài chính phân quyền.

Hầu hết các ETH được chứa trong các ứng dụng tài chính phân quyền – ước tính 98% – là trong các smart contract của MakerDAO. Ứng dụng tài chính phân quyền thứ hai chứa ETH nhiều nhất là nền tảng cho vay phân quyền Compound, có khoảng 28.500 Ethereum tính đến ngày 03.03.2019.

tiendientu org hon 80 tong nguon cung ethereum dang nam trong tay 7 572 ca voi1
Tính đến ngày 03.03.2019, đã có hơn 2.3 triệu Ethereum (khoảng 2% tổng nguồn cung) có mặt trong các ứng dụng tài chính phân quyền.

Cuối cùng, báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro kỹ thuật đáng lo ngại Ethereum phải đối mặt trong tương lai gần, nhất là sự cạnh tranh từ những đối thủ mới đang ra sức nhảy vào thị trường.