Microsoft ra mắt sản phẩm dựa trên Blockchain Ethereum nhưng sở hữu tính năng nổi bật hơn!

tiendientu logo 10 Công ty phần mềm khổng lồ Microsoft vừa cho ra mắt sản phẩm mới với nền tảng Blockchain-as-a-Service (BaaS), được thiết kế riêng cho môi trường doanh nghiệp với nhiều tính năng nổi trội.

Một sự cải tiến mới từ Blockchain Ethereum

Theo thông báo ngày 7.8.2018, Ethereum Proof-of-Authority trên Azure cho phép các doanh nghiệp xây dựng nhiều ứng dụng trên Blockchain Ethereum không cần thông qua trình bảo mật của thuật toán đồng bộ Proof-of-Work (PoW), vì thế sẽ không có tính năng “đào”. Thường tính năng trên sẽ hoạt động hiệu quả trong một network không có ai tin tưởng lẫn nhau, nhưng với sự cải tiến lần này, các nhà phát triển đã hoàn toàn loại bỏ nó.

Bàn về vấn đề trên, kỹ sư phần mềm Azure Global, Cody Born, cho biết:

“PoW hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều lần trong network mở và ẩn danh. Đây là nơi các  hệ thống cryptocurrency đẩy mạnh an ninh mạng.

Tuy nhiên, trong mạng lưới tư nhân/tập đoàn, thuật toán này không có giá trị. Bởi những người tham gia vào network Blockchain doanh nghiệp đều nổi tiếng và có uy tín vì thế hệ thống quản trị có thể được tách hẳn khỏi hoạt động của network.”

Cụ thể hơn về Proof-of-Authority

Proof-of-Authority là sản phẩm có tích hợp sẵn ứng dụng phân quyền (DApp hoặc dApp) tên gọi “Governance DApp”. Ứng dụng này cho phép các thành viên liên kết với quyền quản trị network hoặc ủy quyền quyền biểu quyết của mình cho người khác.

Những người tham gia network cũng có thể ủy quyền cho các node bỏ phiếu thay họ trong trường hợp các node khác không hoạt động. Tính năng này hoạt động dựa trên nguyên tắc đảm bảo tất cả các thành viên có thể duy trì sự đồng thuận liên tục.

Microsoft ra mắt sản phẩm dựa trên Blockchain Ethereum nhưng sở hữu tính năng nổi bật hơn3
Ban quản trị network có thể sử dụng tính năng bỏ phiếu để biểu quyết và thay đổi các cơ quan quản lý network một cách minh bạch và kiểm soát được.

Để tăng thêm nhiều tính năng sử dụng cho sản phẩm, Microsoft hỗ trợ tích hợp các smart contract được xây dựng bằng bộ công cụ WebAssembly (Wasm) của Parity, cho phép các nhà phát triển viết smart contract bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc như C, C++ và Rust thay vì Solidity, ngôn ngữ lập trình chính của Ethereum.