Nhà đầu tư tại Mĩ dự định trữ Bitcoin đến khi đạt mức giá 200.000 USD

 Khi nào những người đang trữ Bitcoin sẽ bán ra đồng tiền điện tử có giá trị lớn nhất thế giới? Hãy xem kết quả của một khảo sát thú vị dưới đây.

 Trong tháng Mười Một này, LendEdu đã tiến hành một khảo sát với 564 nhà đầu tư Bitcoin tại Mĩ, xoay quanh các câu hỏi từ lý do đầu tư, đến dự tính mức giá mà họ sẽ bán Bitcoin đi.

“Khi nào bạn sẽ bán hết số Bitcoin đang sở hữu?”

Mức giá trung bình mà các nhà đầu tư mong đợi để bán tất cả Bitcoin sẽ là khoảng 196.166 USD, gấp 25 lần so với giá Bitcoin hiện tại. Tuy nhiên, thực tế thì khoảng 33% nhà đầu tư trong số đó đã bán đi một ít Bitcoin khi được giá.
Trả lời câu hỏi về thời gian trữ Bitcoin, phần lớn người tham gia khảo sát đều muốn giữ Bitcoin tối thiểu là một năm nữa, chỉ khoảng 17% nhà đầu tư dự định sẽ bán ra sớm hơn. Trong khi đó, 21% nhà đầu tư tiết lộ sẽ trữ Bitcoin đến ít nhất là 07 năm, còn 12% số người còn lại sẽ “hold” đến tận 10 năm nữa.

“Bitcoin để lưu trữ giá trị hay đầu cơ?”

Về mục đích đầu tư và sử dụng Bitcoin như tài sản lưu trữ giá trị hay khoản đầu cơ, khảo sát đã mang về những kết quả khá ấn tượng.

 Theo LenEdu, khoảng 40.78% nhà đầu tư khẳng định họ đổ tiền vào Bitcoin vì “tin rằng đây là một công nghệ đang thay đổi thế giới”. Thật thú vị khi công nghệ đứng đằng sau Bitcoin chính là lý do thu hút các nhà đầu tư.
Một nhóm khác thì dùng Bitcoin để trữ giá trị. Nhóm này chiếm khoảng 21.81% và cho biết sẽ đầu tư Bitcoin dài hạn như là vàng số hoá.
Video đề xuất: