Sàn giao dịch SurBTC của Chile rút khỏi cam kết hỗ trợ SegWit2x

Hiệp định New York (NYA) về cam kết hỗ trợ cho phiên bản nâng cấp SegWit2x vừa nhận thêm đơn rút lui của sàn giao dịch Bitcoin SurBTC Chile.

Trong Hiệp định New York vào tháng 5, SurBTC vẫn giữ thái độ ủng hộ mục đích tốt đẹp của SegWit2x là nhằm tăng kích thước block lên 2MB. Tuy nhiên, khi SegWit được kích hoạt trên mạng Bitcoin, sàn giao dịch của Chile lại quyết định huỷ bỏ cam kết hỗ trợ cho SegWit2x.

segwit bitcoin.jpg

Bình luận về việc này, mhóm phát triển Bitcoin Core cho biết:

“Chúng tôi không ép buộc các nhà phát triển cốt lõi của Bitcoin phải tin tưởng vào một sự thay đổi mà họ không cảm thấy an toàn. Nền tảng kỹ thuật của đội phát triển hợp tác trong dự án Bitcoin lần này đang cho thấy mức độ vượt bậc, thế nên, nhóm phát triển xứng đáng có tiếng nói trong chủ đề này.”

“Mặc dù chúng tôi rất vui khi nâng cấp block nhằm đáp ứng như cầu xử lí được nhiều giao dịch hơn, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng Bitcoin cần các nhà phát triển cốt lõi thực hiện việc này một cách có trách nhiệm. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy tiến triển khả quan và chưa hài lòng với mã BTC1 về các cân nhắc kỹ thuật và cộng tác mã nguồn mở.”

btc core

Với việc sàn Bitfinex niêm yết Bitcoin SegWit2x với mã là B2X, khách hàng có thể thu hồi “B2X” nếu có sự phân tách xảy ra, và họ có thể thêm nó vào nền tảng giao dịch trong tương lai. Tuy nhiên, những đồng đó không được gọi là “Bitcoin” hay “BTC”.

Việc chính thức rút khỏi hiệp định của SurBTC diễn ra ngay sau khi Bitcoin.org công khai lên án các công ty cryptocurrency nổi bật, trong đó có SurBTC, đã kí kết hiệp định được coi là “chữa trị hay chắp vá” lên Blockchain Segwit2x như một Altcoin.

Theo Cryptocoinsnews