Thêm 04 sàn giao dịch được cấp phép hoạt động tại Nhật Bản

Sau khi 11 sàn giao dịch được cấp phép vào tháng Chín thì mới đây cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSA) Nhật Bản đã thông qua đơn xin phép hoạt động của 04 sàn giao dịch khác. 

Trên website chính thức, FSA đã thông báo 04 sàn giao dịch mới được hoạt động hợp pháp tại đất nước mặt trời mọc là Tokyo Bitcoin Exchange Co. Ltd, Bit Arg Exchange Tokyo Co. Ltd, FTT Corporation, và Xtheta Corporation.

Tuy nhiên, trong khi 03 sàn khác chỉ được phép giao dịch Bitcoin thì Xtheta Corporation có thể triển khai hoạt động kinh doanh với Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, NEM, Monacoin và Counterparty token.

Hiện tại, FSA vẫn đang trong quá trình xem xét đơn đề nghị cấp phép của rất nhiều đơn vị khác. Cuối tháng Chín, sau khi 11 sàn chính thức được cấp phép thì Nikkei đã đưa tin rằng 17 sàn khác vẫn đang được xét duyệt, 12 công ty không đáp ứng được những yêu cầu của FSA và buộc phải ngưng mọi hoạt động giao dịch.

Video đề xuất:

Xem thêm:

Amateur – Theo News.bitcoin