Tương lai của Bitcoin trong 03 năm nữa sẽ là 100.000 USD/ 1 BTC?

Với mức giá hơn 11.000 USD hiện tại, Bitcoin đã khiến cả cộng đồng, bao gồm những nhà đầu tư, những người đam mê tiền điện tử này phải kinh ngạc.

Dự đoán luôn là một việc không dễ dàng đối với bất kì lĩnh vực nào. Và, đối với Bitcoin cũng như hệ sinh thái cryptocurrency thì việc này còn khó gấp bội. Chỉ trong năm 2017, Bitcoin liên tiếp đánh bật hết tất thảy những dự đoán về mức giá sẽ xuất hiện vào cuối năm hoặc tương lai xa hơn.

Tuy nhiên, các dữ liệu đã chỉ ra rằng Bitcoin đang đi theo đúng hướng được dự đoán, vậy 03 năm sau Bitcoin sẽ là gì, và ở đâu?

Mức giá 100.000 USD/1 BTC là có thể