Vitalik Buterin đề xuất cách tăng tốc độ nâng cấp blockchain Ethereum 

 Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã đề xuất ý tưởng giúp tăng tốc độ nâng cấp blockchain Ethereum. Ý tưởng này đã được các nhà phát triển ủng hộ. 

vitalik-buterin-ethereum

Gần đây, Vitalki Buterin đã chia sẻ ý tưởng giúp quá trình chuyển đổi từ proof of work sang proof of stake của Etheruem rút ngắn được nhiều thời gian hơn.

Tăng tốc độ nâng cấp blockchain Ethereum

Theo Buterin, những validator (nhà xác nhận) muốn tham gia vào chain (chuỗi) cũ của Ethereum cần đăng ký trở thành một “eth1-friendly validator” (tạm dịch nhà xác thực eth thân thiện).

Bất kỳ ai cũng có thể đăng và tự huỷ đăng ký cho “eth1-friendly validator”. Tuy nhiên, những validator đặc biệt này được yêu cầu duy trì một node eth1 đầy đủ, bên cạnh node eth2 hoặc node beacon của họ. Sau đó, các validator kia có thể đề xuất các khối eth1-on-eth2. Đây là cách thức giúp chain cũ tồn tại như một phần của chain mới. Khi gộp chúng lại với nhau như thế, quá trình nâng cấp chain sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.

Ý tưởng mới của Vitalik Buterin sẽ yêu cầu sự tham gia của các máy khách không lưu dữ liệu (stateless client). Nếu các nhà xác nhận có dấu hiệu khả nghi là mã độc thì các block độc hại sẽ không vượt qua được.

Các nhà phát triển ủng hộ đề xuất của Vitalik Buterin

Đề xuất của Vitalik Buterin dường như đã nói lên những gì mà một số nhà phát triển Ethereum đang mong đợi. Lập trình viên nòng cốt Danny Ryan và nhà phát triển tại ConsenSys – Will Villanueva, hoàn toàn tán thành với ý tưởng này.

Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch trên, có thể quá trình nâng cấp của Ethereum sẽ diễn ra nhanh hơn chúng ta mong đợi.

Giá Ethereum (ETH) hiện tại: